Vysvětlivky

Nemám příliš náladu vpisovat sem dlouhé věty, a tak vše sepíši pouze pod hesly.

HMS-zkratka pro britské lodě. Znamená His Majesty Ship, neboli loď jejího veličenstva.

Home Fleet-část britského námořnictva, vyčleněná k ochraně Britských ostrovů. Její hlavní základna za 2. světové války se nacházela ve Scapa Flow.

Ráže-tímto výrazem se označuje průměr nábojů, vystřelovaných ze jakékoliv zbraně. Tedy dělo ráže 381 mm vypálí granát o průměru 381 mm.

Protitorpédová obšívka-bitevní lodím byly na bok přivařovány jakési výdutě, které měly za úkol pohltit energii vzniklou při výbuchu torpéda.

Zpět