Galerie starověkých měst

Babylon doby Nabukadnesarovy
Historie: Chamurapi-Nabukadnesar-Peršané-Alexandr Makedonský-Konec slávy. Město: Opevnění-Chrám boha Marduka-Zikkurat Etemenaki-Kamenný most-Visuté zahrady-Obydlí. Obyvatelé: Řemesla

Alexandrie egyptská
Historie: Alexandr Makedonský-Ptolemaiovci-Řím-Středověk. Město: Přístav-Královské paláce-Museion-Knihovna-Serapium-Maják na ostrově Faros. Obyvatelé: Národnosti-Učenci-Bůh Serapis-Křesťanství-Obchod-Řemesla

Punské Kartágo
Historie: Založení-Války s Řeky-Punské války. Město: Válečný přístav-Obchodní přístav-Byrsa-Pohřebiště-Opevnění. Obyvatelé: Politické zřízení-Národnosti-Hospodářství

Persepolis Velekrálů
Historie: Dáreios I.-Alexandr Veliký. Město: Plošina-Brána Národů-Apadana-Tripylon-Paláce-Harém-Pokladnice-Sál sta sloupů-Architektura-Hrobky Velekrálů. Ideologie perské říše: Vnitřní politika-Zoroasterismus-Vyvolený král.

Achetaton, město Boží
Historie: Achnatonova vláda. Město: Severní město-Severní předměstí-Egyptské domy-Centrální město-Chrámy-Jižní předměstí-Hrobky-Amarnské tabulky. Aton a Achnaton: Amon a 18. dynastie-Náboženská revoluce-Návrat starých pořádků

Použitá literatura