Fotografie a obrázky

Mapa Alexandrie 1

Mapa Alexandrie 2

Alexandrie dnes

Plán Serapia

Bůh Serapis

"Pompeiův " sloup

"Pompeiův sloup" 2

Hlavice sloupů

Maják na ostrově Faros

Sochy a sošky

Sošky z pálené hlíny (terakoty)

Alexandrijské vázy

Zbytky pod mořem

Zpět