Ondřej Franěk

Narodil se na den přesně 21. srpna 1990 v Praze, která je mu i nyní domovem. Po svém narození, kterým se stal druhým synem i dítětem svých rodičů, trávil idylický život na okraji Prahy v rozlehlém sídle a postupně sledoval, jak se plní: nejdříve přišla na svět jeho sestra a jen o jeden den minula Československo, potom již druhý bratr a nakonec i druhá sestra. Jeho vzdělávání bylo zahájeno na proslulé ZŠ Petřiny-Jih, kde strávil pět let, a potom úspěšně složil zkoušky na gymnázium Nad Alejí. Studium na této škole úspěšně zakončil maturitní zkouškou (2010). Téhož roku byl přijat na 2. lékařskou fakultu UK, kde se doposud věnuje mimo jiné studiu medicíny. Jeho budoucnost je prozatím nepředpovězena, ale doufejme, že od něj můžeme očekávat velké věci.

Zpět