Kdo byl Julius Caesar a další?

Velký Říman Gaius Julis Caesar

Nejslavnější vojevůdce Alexander Makedonský

Srdnatý Kartaginec Hannibal Barcas

Dobrodruh a válečník Pyrrhos Epeirský

Ušlechtilý Peršan Kýros II.Veliký

"Hannibalova odplata" Publius Cornelius Scipio Africanus

Poslední vojevůdce Flavius Aetius

Jak a čím se bojovalo ve starověku? Odpověď naleznete na stránkách www.falanx.wz.cz...